Ψηφιακή Αναβάθμιση Επιχειρήσεων με επιχορήγηση 50%

Αξιοποιήστε το Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και επωφεληθείτε 50% επιχορήγηση.

Comments Off on Ψηφιακή Αναβάθμιση Επιχειρήσεων με επιχορήγηση 50%