Σχέδιο ψηφιακής μετάβασης παροχέων ειδικών μορφών τουρισμού (De Minimis).

Σας ενημερώνουμε για το Σχέδιο ψηφιακής μετάβασης παροχέων ειδικών μορφών τουρισμού (De Minimis).

Συνέχισε να διαβάζειςΣχέδιο ψηφιακής μετάβασης παροχέων ειδικών μορφών τουρισμού (De Minimis).