Σχέδιο ψηφιακής μετάβασης παροχέων ειδικών μορφών τουρισμού (De Minimis).

  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
  • 1ΤΡ1Τ ελάχιστη ανάγνωση
  • Δημοσιεύτηκε στο 1ΤΡ1Τ

Σχέδιο ψηφιακής μετάβασης παροχέων ειδικών μορφών τουρισμού (De Minimis).

Αυτήν τη στιγμή προβάλλετε Σχέδιο ψηφιακής μετάβασης παροχέων ειδικών μορφών τουρισμού (De Minimis).

Σας ενημερώνουμε για το Σχέδιο ψηφιακής μετάβασης παροχέων ειδικών μορφών τουρισμού (De Minimis).

Αφορά:

  1. Δημιουργία ιστοσελίδας για προβολή μεταξύ άλλων, των ειδικών μορφών τουρισμού
  2. Κόστος μετάφραση της ιστοσελίδας
  3. Κόστος δημιουργίας ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων
  4. Κόστος αγορές υπηρεσιών για SEO

Δικαιούχοι: αδειούχα γραφεία τουρισμού & ταξιδίων και άλλοι άμεσα εμπλεκόμενοι φορείς

Επιχορήγηση: δεν θα υπερβαίνει το 75% της συνολικής δαπάνης με ανώτατο ποσό τις €7.000

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.tourism.gov.cy/tourism/tourism.nsf/All/7C49408F7CC8F75AC22587D60047751F?OpenDocument