Σχέδιο ψηφιακής μετάβασης παροχέων ειδικών μορφών τουρισμού (De Minimis).

Σας ενημερώνουμε για το Σχέδιο ψηφιακής μετάβασης παροχέων ειδικών μορφών τουρισμού (De Minimis).

Αφορά:

  1. Δημιουργία ιστοσελίδας για προβολή μεταξύ άλλων, των ειδικών μορφών τουρισμού
  2. Κόστος μετάφρασης της ιστοσελίδας
  3. Κόστος δημιουργίας ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων
  4. Κόστος αγοράς υπηρεσιών για SEO

Δικαιούχοι: αδειούχα γραφεία τουρισμού & ταξιδίων και άλλοι άμεσα εμπλεκόμενοι φορείς

Επιχορήγηση: δεν θα υπερβαίνει το 75% της συνολικής δαπάνης με ανώτατο ποσό τις €7.000

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.tourism.gov.cy/tourism/tourism.nsf/All/7C49408F7CC8F75AC22587D60047751F?OpenDocument