Σχέδιο ψηφιακής μετάβασης παροχέων ειδικών μορφών τουρισμού (De Minimis).

Σχέδιο ψηφιακής μετάβασης παροχέων ειδικών μορφών τουρισμού (De Minimis).

You are currently viewing Σχέδιο ψηφιακής μετάβασης παροχέων ειδικών μορφών τουρισμού (De Minimis).

Σας ενημερώνουμε για το Σχέδιο ψηφιακής μετάβασης παροχέων ειδικών μορφών τουρισμού (De Minimis).

Αφορά:

  1. Δημιουργία ιστοσελίδας για προβολή μεταξύ άλλων, των ειδικών μορφών τουρισμού
  2. Κόστος μετάφρασης της ιστοσελίδας
  3. Κόστος δημιουργίας ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων
  4. Κόστος αγοράς υπηρεσιών για SEO

Δικαιούχοι: αδειούχα γραφεία τουρισμού & ταξιδίων και άλλοι άμεσα εμπλεκόμενοι φορείς

Επιχορήγηση: δεν θα υπερβαίνει το 75% της συνολικής δαπάνης με ανώτατο ποσό τις €7.000

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.tourism.gov.cy/tourism/tourism.nsf/All/7C49408F7CC8F75AC22587D60047751F?OpenDocument