Σχέδιο ψηφιακής μετάβασης παροχέων ειδικών μορφών τουρισμού (De Minimis).

Σας ενημερώνουμε για το Σχέδιο ψηφιακής μετάβασης παροχέων ειδικών μορφών τουρισμού (De Minimis).

Continue ReadingΣχέδιο ψηφιακής μετάβασης παροχέων ειδικών μορφών τουρισμού (De Minimis).